Amics de Manitos té signat un conveni amb Canat pel quan dóna suport al programa de Manitos Trabajando i Manitos Creciendo en les següents àrees:

Àrea de desenvolupament de capacitats globals.

ârea de salut integral i nutrició.

Àrea de formació de famílies.

Àrea de protecció social i restitució dels drets dels NAT’s.

Programa Manitos Trabajando

Aquest programa va dirigit a la infantesa treballadora entre els 6 i els 14 anys.

Programa Manitos Trabajando

Aquest programa va dirigit als joves treballadors a partir dels 14 anys.

El departament de Piura, ubicat en l’extrem nordoccidental del Perú, consta d’una població total d’ 1.676.315 habitants. La població de nens, nenes i adolescents entre els 6 i els 17 anys es troba al voltant dels 484.997 habitants, dels quals un 38% treballen. El treball infantil entre els 6 i els 11 anys arriba al 26% i entre els 12 i els 17 anys arriba al 49%.

La problemàtica del treball infantil és evident tan en el camp com en la ciutat. A la ciutat de Piura (capital del departament del mateix nom) el treball infantil es desenvolupa principalment en els grans complexes de mercats. Allí, els menors, realitzen vendes ambulants, ajuden en llocs de venda, llustren sabates, cuiden automòbils o ofereixen la seva força física per carregar bosses i paquets dels/de les compradors/es. En aquests espais hi ha al voltant de 700 NAT’s en situació de risc. Les condicions precàries d’aquests mercats s’aguditzen davant els menors treballadors que pateixen explotació i maltractament.

Per altra banda, els estudis fets per ENAHO demostren com, des del 2008, la taxa de matriculats a primària i a secundària ha anat baixant de manera sostinguda. Aquestes dades demostren que, a més de la dificultat d’accedir als estudis reglats, s’hi afegeix la dificultat de permanència i, com a conseqüència, es tallen les possibilitats de culminació del procés educatiu formal. Aquest fet genera una situació de permanència dins la pobresa que contribueix a l’exclusió social dels NAT’s.

Dins aquest context neix el Programa Manitos Trabajando a l’any 1994, promogut per la Companyia de Jesús, amb la finalitat d’atendre als NAT’s del Mercado Modelo de Piura. Gràcies al seu creixement naixerà CANAT (Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes Trabajadores/as), una associació civil sense ànims de lucre inscrita en Registros Públicos de Piura amb el registre nº903, el 12 de maig de 1998.

CANAT pretén contribuir a la inclusió social, econòmica, política i cultural dels NAT’s per mitjà del desenvolupament de les seves capacitats i habilitats, de la seva nutrició i de la pràctica de valors ètics i cívics.